A Path of Truth and Love

Läran och visdomen "the White Rose of the North, en urgammal lära som varit glömd under lång tid. Det är en lära för att vandra Kärlekens Väg,, en väg djupt in i förkroppsligande av din själ. En lära som för tillbaka till vårt ursprung. En väg in i förening med Gud, att leva och verka i sanning och kärlek. Det är en väg för alla som kallas att leva ett i hög medvetenhet och vara med i jordens uppstigning nu i denna viktiga tid. Det viktigaste du kan göra just nu är att vandra din själs kallese in i ett djupt förkroppsligande av det heligt feminina och heligt maskulina på jorden just nu i denna tid. Att resa genom denna lära är en väg som leder dig djupt in i din womb/hara kraft, din inre själsvisdom, din levande Shakti och förkroppsligade själ.

Att vandra på denna väg innebär ett djupt och viktigt arbete i denna tid, och innefattar allt; din själ, helig sexualitet, womb/hara visdom, helig förening, Moder Fader Gud, Gaia och Gudomlig Sanning och Kärlek. Att resa genom denna lära är en väg som leder dig djupt in i din womb/hara kraft, din inre själsvisdom, din levande Shakti och förkroppsligad själ.

Denna webplats är en inbjudan till dig att på ett själsfullt sätt förkroppsliga mer av din heliga längtan, av din själ. din renaste passion och djupaste kärlek. Du hittar många olika delar som kan hjälpa dig att förkroppsliga den Du verkligen Är och det Du har kommit för att Leva. 

I djup kärlek och ödmjukhet hälsar vi er välkomna in på en resa i the White Rose of the North. 
 

Välkommen till the White Rose of the North

The White Rose of the North erbjuder dig ett flertal olika program, tempelkvällar,cirklar, kurser, ceremonier, meditationer, aktiveringar och energiöverföringar som hjälper dig att förkroppsliga Dig som den själsfulla Man eller Kvinna Du ÄR. I djupet av vår själ, vår womb/hara, vår kropp och vårt hjärta finner vi den renaste kärleken, den djupaste passionen och den mjukaste ödmjukheten. I kontakt med vår djupaste längtan vet vi att vi är här för att tillsammans föda den nya världen. Vi vet att vi är här för något "större" som är bortom vår kontroll. Genom the White Rose of the North kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva den. Det är en själsresa genom mörker och "false beliefs", genom djupa sår, illusioner och fragmenterade själsdelar. Det är en resa hem till din "rena själ", till kärlek, till "remembering", till renhet, till osuldsfullhet, till tillit, till surrender,  till sanning och hem till älskade Moder Fader Gud..

Sacred Teachings

The White Rose of the North är en urgammal lära från begynnelsen, en lära om sanning och kärlek, att leva i sanning och kärlek. Den är nu påväg tillbaka in i form. Det är en förkropsligande resa där du i djupet av ditt womb/haraheart finner det frö till den resaste passionen och djupaste kärleken, det frö som är för dig att få växa under denna jordevandring, så att diu kan Leva ett Levande Liv, det Liv du kommit hit för. 

Genom detta frö föder du Sanning och Kärlek. Du reser genom ditt mörker in i ditt sanna ljus. Det är en värld bortom alla illusioner, alla falsak föreställningar. På denna plats upplöses alla polariteter och dualiteter in i Ett. Det är en resa att urforska dina innersta rum, dina förnekade platser, alla dina olika masker, alla illusioner, så att du från denna plats kan öppna up för en djjp ödmjukhet, din innersta längtan efter förening, efter kärlek, efter förening med Gud. Det är först när du tappat alla dina försvar, lärt känna dina rädslor, smält ned alla dförsvar, när du lärt dig djupare surrender till Allt som Är och tacka för alla erfarenheter du bär, allat som iver serveras dig som du kan totalt hönge dig till din rena själ, din oskuldsfullhet, din vildhet, din vilda passion, din rena sexualitet, din sjölv-kärlek och din resa till en själsfull förening med Moder Fader Gud. 
Till den Sanna Man & Kvinna som du verkligen Är.

Att älska varje dag.

När vi väcker vår Shakti, vår feminina livsenergi som både är kraftfull, passionerad och livgivande, och mjuk, lidelsefull och ren kärlek, som lever i både män och kvinnor, smälter kärlek och kraft samman. Med vår inre levande Shakti kan vi öppna upp för att låta det gudomliga ljuset genomlysa alla delar av oss, både det som är kärlek och det som inte är kärlek, och öppna upp för att låta Gud älska med Shakti i våra kroppar och smälta samman i en inre förening av total helhet, kärlek och sanning. Känna vår livsenergi pulsera genom vår kropp där ande och form, själ och kropp, himmel och jord, maskulin och feminin, smälter samman in i form. Genom denna förening kan vi börja välkomna hela vår rena själ tillbaka till djupare kärlek och in i en själsfull förening – Soulful Union, och vårt ursprungliga ”Blueprint”. Först från denna plats kan vi leva i kärlek och sanning och manifestera vår sanna passion, själssyfte och kraft. Först från denna plats kan vi älska varje dag.

 

Vill du ha våra kärleksbrev?

 För att ta emot White Rose´s kärleksbrev och information om aktuella events fyll i ditt nman och din email adress nedan och klikca sedan på Skicka meddelande. Tack!

Aktuellt.

20-21 januari - Pure  Passion & Deep Love, Ljusda

28 januari - start 21 dagars Sacred Womb, on-line

6-11 februari - Norrsken, Drakar & Orcas, Nord Norge

6 mars - Tempelkväll för kvinnor & män - Stockholm

13 mars - Tempelkväll för kvinnor - Stockholm

21 mars - Sacred Womb - 21 dagar on-line

6-8 april - Sacred Feminine, -Pure Passion & Deep Love,  Barcelona, Spain (in english & spanish)

20 aprilTempelkväll för kvinnor och män - Passion of Souls - Stockholm

21 april - Passion of Souls - your inner beloved - en dags workshop för kvinnor och män

29 april - Soulful Man, 21 dagar on.-line

8 maj  -Tempelkväll för kvinnor - Stockholm

29 maj - Soulful Man, 3 mån on.-line

18-24 juni - White Rose retreat - Passion of Souls in Southern France

22 Sept-1 Oct - Infinite Wisdom - Swi,m with Humpback whales in Tonga

23 september - The White Rose of the North - Spiral 1   - 9 månader 

Sacred Journeys - Kommande Resor

Norrsken, Drakar & Orcas i Nord Norge, januari 2019
 

Welcome to the Ancient Mysteries of the North.
We invite you on a magical Journey into your deepest places in this beautiful vibrant ancient land of the North.
Come and conect with the ancient Beartribe that was from beginning of time, recieve the healing of the Northern Light, connect the Northern pentagram of the primordial feminine, open to recieve the ancient Wisdom from the Elves and Vanirs, see and connect with the ancient dragons and re-connect with the people from the stars, Orcas and Primordial Mother in theese ancient land of the North. 
More information here!
 

White Rose Retreat - Passion of Souls, France 18-24 June
 

The White Rose of the North invites you sisters and brothers to meet in southern France where the essence of Mary Magdalene and the sacred feminine is strong and vibrant. Walk the footsteps of Mary Magdalene, open your heart and yourself for deeper love, hear the gudiance of Yeshua, embody playfulness and enjoyment in the labyrinth of Pan, contemplate with Mary Magdalene in her grotto, walk on the beach were the Marys first embarked to spread the Path of Love, feel the sacred union in the Venus Pentagram, sense the Cathars and their knights – ”the good men” – as protectors of the Path of Love, visit the Temple of Isis and bathe in the natural, warm springs together with us in this magical land! It´s wonderful to invite you to these places where the energies are so strong and vibrant, like only a few other places in the world.
More information here!

Infinite Wisdom - Swim with Humpbacks in Tonga
22 Sept - 1 Oct

Welcome to Tonga, one of two places in the world you can leagally swim with Humpbacks.
This Sacred Journey is absolutely beyond anything you can imagine. To be swimming in the Great Ocean and meet this infinite Ocean Giants are absoultely magic. To swim and play with the Baby Humpback calf, to be in the middle of a "Hit Run" where 11 majestic males compeete over a female humpback, and to merge in the ocean together with Mother Whale is absolute beyond. Totally Amazing. The Humpbakc whales holds the balance and harmony in the universe, in and through Gaias and out in the whole Universe. 
More information here!

Kommande Program och Retreats

The Red Rose -
9 månader -
23 september

The White Rose of the North är en lära och visdom i Norr som varit glömd under lång tid. Denna spiral är en resa in i ett förkroppsligande av den feminina energin och att förkroppsliga den heligt feminina på jorden igen, en resa hem till Gud i hennes många ansikten. Det är en själsresa in i kärlek, sanning och oskuldsfullhet. Den Vita Rosen är en träning och en resa för dig som känner dig kallad, som vet att du kommit hit till jorden nu för att förkroppsliga det heligt feminina och vara med och bidra till det enorma skifte som sker på Gaia just nu samt att leva och verka i Kärlekens Tjänst. Vita Rosens lära och visdom har sina rötter i "Ancient Mothers of the World" och är en del av "Sisterhood of the Rose".
Läs mer!

Soulful Man -
3 månader -
29 maj

Varmt välkommen du vackra man som vill resa djupare in i din själ, din hara/lingam och ditt heliga hjärta. Soulful Man är en 3 månaders själsresa där du hämtar hem själsfragment, helar djupa själssår samt öppnar för den hleiga maskulina sexualiteten, det gudomliga ljuset i dig. Det är en resa djupt in i din maskulina själ. Du kommer öppna upp din maskulina shakti, hela djupa sår som du håller i din lingam och hara, expandera ditt hjärta och förankra dessa djupare på jorden. Du kommer även förkroppsliga ditt Jag Är medvetande och skapa kontakt med "brotherhood of the LIght". Du kommer stärka din kontakt med ditt högre jag, så att du kan leva sjhälsfullt och meningsfullt. Denna resa bygger på heliga lära från Yeshua och andra som vandrat före honom.  Läs mer!

 

Soulful Man -
21 dagar -
29 april

Det är genom din känslomässiga och själsliga nakenhet som du öppnar och medvetandegör dina skuggor, dina masker, dina sår. Resan genom dessa platser är din öppning till kärlek och ett levande liv. Det är genom din villighet att växa, nyfikenhet på alla platser inom dig, din själsfulla längtan efter förening, ditt mod att våga ta de steg som krävs, din ödmjukhet att omfamna allt som livet serverar och kraft att manifestera din förändring i livet som du förkroppsligar din själsfulla man. Genom Soulful Man kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva den. Läs mer!.

Passion of Souls - Your inner Beloved - 21 april Stockholm

A day with your inner beloved. 
Under denna dag - ”Passion of Souls - Your inner beloved” - kommer du att få utforska din inre feminina och maskulina energi, öppna upp för att se och känna din ”inre beloved”, och avsluta med en kärleksceremoni till dig själv och din själ/hjärta. Vi kommer öppna vårt hjärta och våra womb/haras, och från denna plats öppna för vår innersta djupa längtan efter kärlek och helhet, vår själs längtan. När vi öppnar upp för den heliga föreningen (och vår womb/haras) så öppnar sig vår själs längtan efter helhet, helhet där vår inre maskulina ”gifter sig” med vår inre feminina och vi skapar balans inom oss. Det väcker också en längtan efter balansen mellan det maskulina och feminina i det yttre, där vår själ öppnar upp för sin längtan efter sin ”tvilling”, för en själslig helig förening.
Läs mer!