White Rose Open Retreat - 17-19th of August Tara Hill, Ireland

                                           Opening to Deep Passion and Pure Love

(In swedish below).
We invite you sisters and brothers to a 3-day journey into your deepest essence and your soul, in the beautiful and magical land of Tara, Ireland, where the essence and energies and vibration of the origin of Earth is still living and always has. The land of Ireland and Tara vibrates of old ancient wisdom and was once the Holy Land of Union. The Essence of Divine Feminine, Divine Masculine and Divine Union is strong and vibrant, so its our honor to come and bring the teachings of the White Rose – the Path of Love & Truth, the Path of Sacred Union, to Tara. 
 


During this weekend we gather in a sacred circle and will awaken our bodies, hearts, womb/haras and souls and the inherent wisdom within. This is the key to our pure passion, deepest trust, and self-love. Our body, womb/hara, heart & soul in connection and deep union is the key to open up to Soulful Union within. To open our deepest chambers were all our treasures are hidden and are waiting for us, so we truly, fully can embrace ALL that WE ARE. A woman and man with an open body, womb/hara & heart in connection, returns to her/his sacred divine essence. 

We embark deeply on the Path of Love, and we walk this path with many others and its time to come together and hear our inner CALLING, to say YES to our souls, and YES to Life.

Welcome Sisters & Brothers!

For more Information: https://www.facebook.com/events/225450941551724/
 

About Camilla

Camilla Åkerström walks the Path of Love within the teaching of "The White Rose of the North". Camilla has her roots in "The Ancient Mothers of the World" and she is a visionary, wombwoman and a soulguide. It was through her own womb-journey that she opened for a deep embodyment of her own feminine soul, her shadow and soulwoundings. Through her own journey a deep understanding of love and truth, the essense of the soul, the shadow and the souls woundings is essential to embody deep love and union. This journey she is continously walking on. Camilla has shared this wisdom for many years through holding space for men, women and couples, to safely come to, open up and embody deeper love, truth and the longing of the soul. She is here to show you every aspekt of yourself so that you can live more love, truth, joy and pleasure. Camilla offers sessions, circles, retreats, sacred journeys and different programs worldwide and she trains and initiate women on the path of the Priestess within the teaching of "The White Rose of the North"
 

In Swedish
Opening to Deep Passion and Pure Love

White Rose Open Retreat -  17-19 augusti Tara Hill, Irland

Vi bjuder in er systrar och bröder till en 3 dagar lång resa in till er djupaste essens och er själ, på den vackra och magiska platsen Tara på Irland, där essensen och energin och den ursprungliga vibrationen av vår jord fortfarande existerar och alltid har existerat. Landet Irland och Tara vibrerar av en urgammal visdom och var en gång det Heliga Landet av Förening. Essensen av det Heliga Feminina, Heligt Maskulina och Helig Förening vibrerar starkt, så vi känner oss hedrade att komma med läran, The White Rose – vägen till Kärlek och Sanning, vägen till Helig Förening, till Tara. 

Under helgen möts vi i helig cirkel och väcker våra kroppar, hjärtan, womb/haras och själar och den nedärvda visdomen inom oss är nyckeln till vår sanna passion, djupaste tillit och självkärlek. Vår kropp, womb/hara, hjärta & själ i kontakt och djupt förenade är nyckeln för att öppna upp för inre Själsfull Förening. För att öppna våra djupaste platser där alla våra skatter ligger gömda och väntar på oss, så vi sant och fullt kan omfamna ALLT som VI ÄR. En kvinna och en man med en öppen kropp, womb/hara & hjärta i kontakt, återvänder till hennes/hans heligt gudomliga essens.

Vi kliver djupt in på vägen till kärlek, vi vandrar den med många andra och det är dags att komma samman och höra vår inre KALLELSE, att säga JA till vår själ, och JA till livet.

Välkomna Systrar och Bröder!

 

Om Camilla.

Camilla Åkerström vandrar Kärlekens Väg inom läran ”the White Rose of the North”. Camilla har sina rötter i ”Ancient Lineage of Mothers of the World” och är en visionär, wombwoman och själsguide. Det var genom hennes egen womb-resa som Camilla öppnade för ett djupt förkroppsligande av hennes feminina själ. Genom sin egen resa öppnades hennes djupa själsförståelse av själens essens och dess ursprungssår, för att öppna för djupare lager av kärlek och förening, en resa som hon fortsätter kontinuerligt. Camilla har under många år delat visdomen genom att hålla space för män, kvinnor och par att tryggt få landa i, öppna upp och förkroppsliga djupare kärlek, sanning och själens längtan. Hon är här för att visa dig varje aspekt av dig för att du ska kunna leva mer i kärlek, sanning, glädje och njutning. Camilla erbjuder sessioner, cirklar, retreat, resor och olika program över hela världen, hon tränar och initierar kvinnor och lärare på Prästinnans väg inom läran ”the White Rose of the North”.


Journey Package

Venue: Tara Lodge, Kilmessan Co Meath, Ireland (45 min from Dublin, transportation can be arranged from Dublin airport)

Time: Friday 17 Aug 1 pm – Sunday 19 Aug 4 pm 

Retreat fee: € 350, to secure your space 50 euro that is non-refundable to paypal.me/thewhiterose
The Retreat fee includes:
* accomodation in shared rooms at Tara Lodge, 3 nights
* three raw/vegetarian meals per day, tea and coffee
* retreat
* local transport to a Sacred Site - Hill of Tara 

Booking and information:
email: contact@thewhiterose.se or
Call Camilla +46-706 613 334

The retreat will be held in English and Swedish

Team: Camilla Åkerström with Tempelsisters from the White Rose, Sweden.

 

Praktisk information

Plats: Tara Lodge, Kilmessan Co Meath, Irland, 45 min. från Dublin. Transport kan ordnas från Dublins flygplats.

Tid: fredag 17 augusti kl 13 – söndag 19 augusti kl 16

Retreat kostnad: € 350, för att säkra din plats betala € 50 i anmälningsavgift, ej återbetalningsbar, till paypal.me/thewhiterose.
Detta ingår i kostnaden: 
* boende i dubbelrum på Tara Logde, 3 nätter
* tre raw/vegetariska mål mat om dagen, te och kaffe
* retreat
* lokal transport till en Helig Plats – Hill of Tara

Bokning och information: web: thewhiterose.se, mail: contact@thewhiterose.se, eller ring Camilla +46-706 613 334.

Retreaten hålls på engelska och svenska

Team: Camilla Åkerström med tempelsystrar från The White Rose, Sverige