Temple of the White Rose - Tempelkvällar för män & kvinnor, bara kvinnor eller bara män

Välkommen till Temple of the White Rose - ett tempel för den gudomliga energin och det feminina/maskulina flödet
- en tempelkväll för män och kvinnor, bara kvinnor eller bara män.


Kära vänner, systrar & bröder,
Det är dags för oss att öppna årets tempelkvällar och sätta oss i den heliga cirkeln igen. Vi bjuder in till temeplkvällar på olika platser i landet. Det är en cirkel för att inspirera varandra, mötas i närhet och kärlek och för att i detta space öppna upp för ett sant syster- & broderskap. Vi sätter oss tillsammans i den heliga cirkeln och kommer ihåg visdomen, kärleken och kraften vi alla bär inom oss. Vi kallar tillbaka vår kraft och kommer hem till oss själva.

I alla människor lever en längtan efter närhet, kärlek och passion. White Rose Tempelkvällar är en plats att mötas på, ett space där vi kan släppa våra masker och visa vår inre skönhet och vårt autentiska jag, i all vår skönhet, smärta, sårbarhet och passion. I denna cirkel är vi trygga att komma tillbaka till oss själva, till vår kropp och till kärleken. I detta space tränar vi på att SE varandra, att ta emot och att ge från en sann plats inom oss.

Varje tempelkväll har ett tema som vi öppnar upp djupare för och förkroppsligar. Under denna kväll kommer vi att öppna upp djupare för hedrande. Hedrande av oss själva och vårt inre tempel, hedrande av varandra och av gudomligheten. Vi leder oss djupare in i hedrandet genom rörelse, meditation, en kort ceremoni och sharing.

Vi landar i oss själva, omfamnar allt det vi är, allt det som är kärlek och allt som inte är kärlek och från denna plats öppnar vi upp för att hedra oss själva, våra bröder & systrar, den gudomligt feminina och maskulina essensen inom oss alla, vår älskade Gaia, Moder Fader Gud och vårt eget inre Tempel. 

Varmt välkomna systrar & bröder till White Rose´s tempelkvällar!

Alla tempelkvällar sker på  valfri donation (rek 200 kr)

ANMÄLAN: skicka ett sms eller ett mail till respektive kontaktperson.

ATT TA MED: Mjuka och bekväma kläder som du kan röra dig i, något till det gemensamma altaret (som Du tar med hem igen)

Det kommer att finnas te och frukt under kvällarna.

Välkomna systrar & bröder!

 

Aktuella tempelkvällar.

Här nedan ser du datum och ort för aktuella temeplkvällar smat tema och hur du anmäler dig.

DATUM för tempelkvällar i Stockholm under våren är: 
13/3 Tempelkväll för kvinnor
3/4 Tempelkväll för kvinnor
20/4 Tempelkväll för kvinnor och män - Passion of Souls
21/4 Passion of Souls - en dags workshop för kvinnor och män
8/5 Tempelkväll för kvinnor