the White Rose of the North - Kärlekens & Womb Prästinnans Väg

The White Rose of the North
SHE who walks the Path of Love
SHE is a Sacred, Humble & Embodied Woman

 

 “Sacred Feminine Body, Soul & Womb awakening – Sacred Womb, Sacred Earth & Sacred Sisterhood”.

 
Kära syster,
Varmt välkommen till “The White Rose of the North” och den första spiralen. The White Rose of the North är en lära och visdom i Norden som sedan länge varit försvunnen. Nu har tiden kommit för denna att återuppstå, komma åter I form och förkroppsligas. Det är en lära om kärlek och helig sexualitet som baseras på den trefaldiga flamman, visdom, kärlek och kraft. The White Rose of the North är en visdom som öppnar upp för och leder oss in i det nya medvetandet – Unity Consciousness. Det är en resa att fullt förskroppsliga den feminina energin och att förkroppsliga den heligt feminina åter på jorden, en resa hem till Gud/innan, den rena kärleken och oskuldsfulla sexualiteten. Den vita rosen betyder just renhet och oskuldsfullhet.
 
The White Rose of the North är en träning och en resa för dig som känner dig kallad, kallad till denna tid och denna plats. Denna träning är för dig som vet att du kommit hit till jorden för att förkroppsliga den heligt feminina energin på Jorden igen, vara med och bidra i detta stora energi skifte som sker just nu samt leva och verka i kärlekens tjänst. Denna “feminina” resa baseras på läror från “the Lineage of the Ancient Mothers of the World”.
 
Under året blir du initierad in i feminint Womb Consciousness. Det är en resa I 2 spiraler där den första spiralen fokuserar på en individuell helande resa, och den andra spralen att leva och verka I kärlekens tjänst. Att komma ihåg sitt Prästinnearv är ett aktivt sätt att öppna upp för sanningen inom oss. Du behöver inte veta nu om du vill vandra Prästinnans väg, som öppnar sig I den andra spiralen, eller om du endast gör denna resa för ditt eget helande.
 
Det är en transformativ resa under 9 månader där vi möts “fysiskt” under totalt 16 dagar vid tre tillfällen. I slutet av denna resa samlas vi I Södra Frankrike under 7 dagar och förkroppsligar än djupare hela spiralen samt besöker platser som starkt vibrerar av denna heliga feminina energi. Bla kommer vi besöka den plats Maria Magdalena landsteg tillsammans med sina systrar och bröder efter Yeshuas korsfästelse och till den grotta där det sags att hon varit varje dag under sina sista 30 levnadsår. I “nutid” är det från denna plats denna heliga lära om kärlek och helig sexualitet spridits, den lära som vi kommer ta del av. Det kommer bli en magiskt stark resa.
 
Under hela spiralen genomför vi en djup förkroppsligande resa. Hela resan bygger på en stark dedikering, ett starkt kommittment och en helig längtan. Hela programmet består av daglig träning med olika övningar om ca 1-1,5 timme. Under denna förkroppsligande resa öppnar vi upp för vårt inre vetande och vår inre gnosis och skapar vår egen visdomskälla. Det är en kraftfull transformerande resa, för den som är redo att kliva fram fullt ut.

Spiral 1 – Sacred Feminine Body, Soul & Womb Awakening – The Red Rose ,   21 mars – 21 december 2018
 v  Retreat 4 dagar 21-24 mars, Sverige
v  Retreat 5 dagar 14-18 maj, Norge
v  Retreat 7 dagar 15-21 okt,  Frankrike
 
Kostnad: 24 000 kr varav 3000 kr i anmälningsavgift. */**. Resekostnader, mat & logi samt övriga kostnader vid retreaten ingår inte i programavgiften.
 Genom att betala anmälnings-avgiften (BG 760-6411 eller Swish 0706-613334) säkrar du din plats. Betalar du hela avgiften före 21 januari erhåller du 3000 kr rabatt.
 
Kostnaden delas upp på 3 betalningar (a´7000 kr) under spiralen. Vid behov kan månadsbetalning ske. För företag tillkommer moms. Du behöver vara med på alla retreat för att tillgodogöra dig programmet. Deltagare som påbörjat program förbinder sig att betala hela kursavgiften.
 
Det är en spännande tid vi har framför oss. Vi lever, älskar, njuter och skrattar TILLSAMMANS på denna gudomliga väg. Jag skulle känna mig hedrad om du vill vandra tillsammans med mig och dina medsystrar för ett djupare förkroppsligande och öppnande av din själsväg, på rosens väg.
 
Välkomna systrar!
 
I kärlek och ödmjukhet <3
Camilla
 
* Särskilda villkor: Du har ”öppet köp” under 14 dagar, efter det är du skyldig att betala hela programavgiften, samt ökade omkostnader för kommande retreat, även om du väljer att avsluta din träning innan programmet är slut, enligt distansavtalslagen.
** för fakturering/kvitto till företag eller organisation är kostnaderna exkl moms.