Shop.

Hemma-träning-i din egen takt
Sacred Womb - 21-dagar att aktivera din heliga womb                                                                                                                      kostnad 666 kr
Sacred Hara - 21 dagar aktivera din heliga Hara                                                                                                                                     kostnad 666 kr
Soulful Union Within - 21 - dagars träning att förena din feminina och maskulina energier in i en helig förening                           kostnad 666 kr
Shakti Yoga - väck din kropp och din Shakti i ett mjukt träningsprogram 30 min/dag                                                                      kostnad 333 kr
Sacred Yoni & Womb Steam inkl örter & meditation                                                                                                                           kostnad 333 kr

Energiöverföringar/Aktiveringar

Aktivering från Golden Dolphins & Whales                                                                                                                                              kostnad 333 kr

Valarna kommer från en gammal lineage – ”Golden Dolphins & Whales”. De bär den unika frekvensen som är essentiell för att gå från dualitet till enhet. De är högt stående ljusväsen som håller frekvensen av gudomlig ovillkorlig kärlek och harmoni genom hela skapelsen.  Genom denna aktivering och överföring bjuds du in att ta emot dessa frekvenser, vibrationer, koder och gudomligt kärlek och ljus från ”Delfinerna och valarna från Sirius B”. Denna aktivering och energiöverföring överses av ”Sirius Star Council of Light” och det är genom dessa som du får ta emot överföringen och aktiveringen. Portalen som öppnas är en portal från Sirus för att aktivera ditt hjärta och hara/womb och länka in med de gyllene delfinerna och valarna från Sirius. De hjälper oss att komma ihåg vårt ursprung – att du är en del av ”One Unified Heart” och din egen gudomlighet. 

Aktivering av dina själssyfteskoder                                                                                                                                                          kostnad 444 kr
Det är nu dags för dig att komma ihåg varför du är här och aktivera dina själssyftes koder för att vara i tjänst. Genom denna aktivering bjuds du in till Temple of Service för att aktivera dina själssyfteskoder, expandera till själsuppdrag här på jorden och förankra ditt ursprungliga blueprint.
Du kommer att uppleva din nästa nivå av Jag ÄR (I AM) medvetande, aktivera ditt ursprungliga DNA blueprint i din womb/hara, förena dig in i Kärleksmedvetandet och in i den 5.e, 6.e och 7.e dimensionen av Unity Consciousness. Du upplever denna aktivering genom Gaias Unity Grid helt omfamnad av Gudomlig Kärlek så att din själ kan välja Kärlekens Väg fullt ut och aktivera ditt inre vetande att du ÄR Kärlek.
                                                                                                                                 
Den Rosa Rosens Flamma - Aktivering                                                                                                                                                      kostnad 333 kr
Energierna fortsätter vara höga, eldiga och intensiva under hela augusti. Det fortsätter komma nya energier till jorden, energier som aldrig varit här tidigare. Vi förkroppsligar nya frekvenser och uppgraderar hela vårt system. Dessa nya energier kommer för att hjälpa mänskligheten i denna viktiga tid. En av dessa nya frekvenser är Pink Rose Flame.

Det är genom Ödmjukhetens Tempel - Det Rosa Kärlekens Tempel - som lyser upp vägen till Gudomlig Kärlek. Denna överföring överses av Sisterhood of the Rose och Star Council of Venus och Mother Marys Temple. Den rosa rosens energi - Pink Rose Flame - är en aspekt av den gudomligt feminina i varje människa, i män och kvinnor. Pink Rose bär kvaliteterna av ovillkorlig kärlek, ödmjukhet och acceptans. Pink Rose är en kraftfull frekvens av gudomlig kärlek, den ovillkorliga kärleken.             
                             
Lejonportalen - 888                                                                                                                                                                                       kostnad 333 kr
Lejonportalen är en speciell portal där du kan förkroppsliga mer av ditt gudomliga jag in i din fysiska form. Denna portal kommer föra med sig ökade högfrekventa ljus och ljudvågor och koder från den Centrala Solen och från Sirius. När vi kliver in och igenom denna portal - Lejonportalen - för med sig en möjlighet att förankra dig än djupare in i ditt syfte, in i din lineage, in i djupare ödmjukhet och kärlek. När vi öppnar och kliver igenom lejonportalen – så öppnar vi för ett djupt remembering. Denna lejonportal är en viktig portal i vårt arbete med att släppa det gamla paradigmet och kliva in i den nya tiden. Denna aktivering hjälper dig att rena och rensa från gamla negativa energier och blockeringar och öppna upp för en högre vibration av kärlek, visdom och sanning. 

Guidade Meditationer
Helig Månblodsceremoni - 27 minuter                                                                                                                                                           kostnad 122 kr
Maria Magdalena - 25 minuter                                                                                                                                                                          kostnad 99 kr
Sacred Earth                                                                                                                                                                                                        kostnad 66 kr
Sacred Womb                                                                                                                                                                                                     kostnad 66 kr
Womb Mandala                                                                                                                                                                                                   kostnad 99 kr
Sacred Hara                                                                                                                                                                                                          kostnad 66 kr
Ditt inre barn - din hjälte/hjältinna                                                                                                                                                                    kostnad 99 kr
Ditt heliga hjärta - en meditation för att öppna upp, känna och frigöra ilska, sorg, dömande, skam, skuld                                               kostnad 99 kr

Att beställa
Vi har ännu inte fått igång vår web-shop. Tills den är klar kan du skicka din beställning via mail till contact@thewhiterose.se.